Bibliotheek gesloten

De bibliotheek is gesloten van vrijdag 13 maart 2020 tot nader order.

Materialen terugbrengen kan 24/7 via de inleverbox aan de voordeur van de bibliotheek.

De bibliotheek registreert alle verlengingen voor de uitleningen waarvan de uitleentermijn verloopt tijdens de sluitingsperiode.

Was de uiterste inleverdatum al verlopen? Dan wordt de sluitingsperiode niet meegeteld bij de berekening van het telaatgeld.

https://www.avelgem.be/coronavirus