Bibliotheek op maat van leerkrachten, groepen

Rondleidingen voor klassen

Aanvraagformulier rondleiding in de bibliotheek voor klassen en groepen.

Heel het jaar door kunnen klassen of groepen na afspraak een rondleiding krijgen in de bibliotheek.

Dit aanbod wil leerlingen uit de basisscholen en uit het secundair onderwijs, maar ook leden van verenigingen de mogelijkheden van de bibliotheek laten ontdekken.

Een rondleiding

  • illustreert welke mogelijkheden de bibliotheek te bieden heeft (het aanbod, het uitleensysteem, de online catalogus,…),
  • duurt gemiddeld een uur,
  • is gratis.

Aansluitend kunnen deelnemers zich inschrijven om zo meteen enkele bibliotheekmaterialen mee naar huis te kunnen nemen.

 

Klassikaal ontlenen

Sinds jaren bezoeken tientallen klassen de bibliotheek op regelmatige basis. Een ideale manier om vertrouwd te raken met de bibliotheek en haar mogelijkheden.

Een klasbezoek kan tijdens de openingstijden plaatsvinden, maar liefst op ogenblikken dat de bibliotheek gesloten is voor het publiek. Dit na afspraak met de bibliotheek en nadat de klas minstens één rondleiding gekregen heeft.

Alle leerlingen kunnen individueel ingeschreven worden en krijgen elk een bibliotheekpas, en/of er kan gewerkt worden met een groepsbibliotheekpas. (Deze bibliotheekpas blijft in de bibliotheek. De leerkracht beheert het totale pakket van de geleende materialen.)

Contacteer de bibliotheek als je je leerlingen op regelmatige basis de kans wil geven om te grasduinen in het aanbod van de bibliotheek en om aansluitend materialen te laten ontlenen.

 

Wisselcollecties scholen werkgebied bibliotheek

De bibliotheek verzorgt boekenpakketten met een gevarieerd aanbod voor de scholen en instellingen in Avelgem: 

een themacollectie of een algemene collectie boeken ter ondersteuning van de activiteiten in de school of instelling. Deze collecties worden aangepast aan de leeftijd van de doelgroep en worden in samenspraak met de begeleider van de doelgroep samengesteld.

 

praktische afspraken:

  • de school wordt door de leerkracht op de hoogte gebracht van de samenwerking
  • de groepsbibliotheekpas bevindt zich in de bibliotheek
  • de school en/of de leerkracht worden verwittigd als het pakket klaar staat voor ophaling
  • de leerkracht kijkt de vervaldata na en zorgt (online) voor verlengingen indien nodig
  • de school is verantwoordelijk voor verloren werken in het wisselcollectiesysteem

 

Themaboeken of specifieke titels kunnen via 'Mijn Bibliotheek' aangevraagd worden. 

Op het eind van het schooljaar ontvangt de school een overzicht van de materialen die tijdens het schooljaar zoek raakten, met vermelding van de waarde. Materialen die door de school/leerkracht niet teruggevonden worden, moeten vergoed worden.

aanvraagformulier wisselcollectie

 

Groepsbibliotheekpas

Als (aspirant-)leerkracht kan je in de bibliotheek een groepsbibliotheekpas aanvragen.

Wil je boeken gebruiken in de klas. dan overschrijd je al snel de limiet van 10 boeken die je individueel mag ontlenen. Het is mogelijk een groepsbibliotheekpas aan te vragen op basis van de Lerarenkaart of studentenkaart. Hiermee kunnen per uitleentermijn 150 jeugdboeken voor gebruik in de klas uitgeleend worden (jeugdboeken, jeugdstrips, jeugdtijdschriften).

Naast een verplichte persoonlijke bibliotheekpas, wordt een bibliotheekpas voor professioneel gebruik gegeven. Voorwaarde voor het ontvangen van een groepsbibliotheekpas: of de school behoort tot het werkgebied van de bibliotheek of je bent bibliotheekgebruiker in Avelgem of je bent woonachtig in het werkgebied van de bibliotheek.

De aanvraag geldt telkens voor één schooljaar (16 augustus tot en met 30 juni) en wordt elk schooljaar hernieuwd. Alle boeken worden vóór 30 juni terug ingeleverd. Materialen die beschadigd of zoek raken, moeten vergoed worden.

Wie een groep begeleidt, en vanuit die functie extra materialen wil ontlenen, kan eveneens een groepsbibliotheekpas aanvragen. Het is dan mogelijk extra materialen voor gebruik met de groep uit de jeugd- of volwassenenafdeling te ontlenen. (enkel gedrukte materialen) De pas kan niet aangewend worden voor privé-ontleningen.

Vraag hier je groepsbibliotheekpas aan.

 

Gratis met de lijnbus naar de bibliotheek

Gratis met de klas naar de bibliotheek? Dat kan dankzij dynamoOPWEG.

Je kan gratis gebruik maken van het aanbod van De Lijn volgens hun dienstregeling. Dit met maximum 30 personen tijdens de daluren: van maandag tot zaterdag tussen 9u. en 15.30u. en na 18.30u.

Klik hier voor meer informatie.

We hopen dat nog meer kinderen en jongeren en hun leerkrachten op deze manier kunnen genieten van de waaier aan educatieve activiteiten uit ons aanbod.

 

dynamoOPWEG wordt gecoördineerd door CANON Cultuurcel (Ministerie van Onderwijs&Vorming Departement O&V) en loopt in samenwerking met de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn en de Lerarenkaart en de culturele steunpunten FARO en LOCUS. Meer dan 700 culturele centra, bibliotheken, musea, bioscopen en academies zijn op dit moment culturele bestemmingen.

Het aanbod van dynamoOPWEG voor scholen en de algemene voorwaarden vind je op www.cultuurkuur.be/dynamo. Met vragen kan je terecht bij vragen@cultuurkuur.be

 

WAAR IS MIJN LERARENKAART?                                                                                                                                                          

De bibliotheek, partner met nauwe banden met het onderwijs, helpt mee voor de verdeling van de Lerarenkaart. Met de Lerarenkaart kan je als leerkracht of als onderwijsondersteuner gratis toegang of korting krijgen in Belgische musea, natuurcentra, kinder- en jeugdtheaters, erfgoedsites en wetenschappelijke instellingen. Je kan ook korting krijgen in bepaalde boekhandels en computerwinkels en op abonnementen van kranten en tijdschriften.

Elke leerkracht kan zijn of haar kaart gratis ophalen in de bibliotheek tijdens de openingstijden

De bibliotheek ontvangt de Lerarenkaarten van leerkrachten woonachtig in gemeenten met postcodes 8580, 8581, 8582, 8583, 8587, 7730, 7740, 7750 en 7760.

Vooraf kan je met de zoektool op Klasse.be checken of en hoe jij je Lerarenkaart te pakken krijgt.

De afhaalperiode loopt tot en met 15 juli. Na die datum worden de Lerarenkaarten opgehaald door Klasse.

Breng je identiteitskaart of je oude Lerarenkaart mee. Wil je ook de Lerarenkaart van je partner afhalen? Breng dan ook zijn of haar identiteitsbewijs mee.

Graag geven we je tijdens je bezoek vrijblijvend een woordje uitleg over het aanbod dat onze bibliotheek voor je klas in petto heeft.

 

Lerarenkaart 2023 promobeeld bib