Boek
Nederlands

Het volk van de witte mammoet

Het volk van de witte mammoet

In de reeks:
In de Rocky Mountains van 11.000 jaar geleden worden vreedzame indianenstammen bedreigd door plunderende mensenofferaars uit het noorden.
Titel
Het volk van de witte mammoet
Auteur
William Sarabande
Taal
Nederlands
Oorspr. titel
Sacred stones
Uitgever
Utrecht: Het Spectrum, 1995
640 p.
ISBN
90-274-4339-4

Besprekingen

Oud is iets dat langer geleden is, het is niet primitiever. Dit om evolutiebioloog Stephen Jay Gould uit de losse pols te citeren. Een van Jean Auels uitgangspunten voor de exemplarische prehistorische fantasyreeks 'De aardkinderen' was dat de mens van 25.000 jaar geleden en de mens van vandaag dezelfde gevoelens kennen: machtswellust, jaloersheid, overlevingsdrang, moe-derliefde, verliefdheid... Maar de prehistorie is in de laatste delen van haar cyclus nog slechts grotendeels decor, een escapis-tische setting waarin een romantisch lied wordt gekweeld. Inleving in dat verre verleden en het creëren van een doorleefde leefwereld met overtuigende karakters, is een zere plek in het genre. Michael Gear en Kathleen O'Neal (o.m. 'De prehistorie van de nieuwe tijd') hebben de eerste Amerikanen vooral nodig om een erg Amerikaanse, hedendaagse les te lezen. Peter Schaap (Het lied van de steen, Het teken van het steppepaard) legt ook graag een en ander met een moderne pedagogische…Lees verder
In dit vijfde deel van de serie hebben de nakomelingen van de eerste jager zich over Noord-Amerika verspreid. Centraal in hun leven staat nog steeds de mammoet die steeds zeldzamer wordt. Medicijnvrouw Ysuna heeft een ritueel ontwikkeld, waarbij jonge maagden worden geofferd om de geesten tevreden te stellen en waarbij zijzelf jong blijft. Na veel strooptochten en moorden werken andere stammen samen om de stam van Ysuna te vernietigen. Deze roman heeft een heel ander karakter dan de andere delen, en kan beschouwd worden als het eerste deel van een nieuwe serie met heel andere personen. Nu staat niet het overleven in de barre natuur centraal, maar macht over anderen tegenover het leven in harmonie met de natuur. Het verhaal is tamelijk ingewikkeld door de vele vreemde namen die erin voorkomen. Een spannend verhaal over de prehistorie, de nadruk ligt op de ontwikkeling en verklaring van allerlei ceremonies. Kleine druk.

Over William Sarabande

William Sarabande is het pseudoniem van de Amerikaanse schrijfster Joan Lesley Hamilton Cline. Cline koos een andere naam omdat haar uitgever dacht dat een mannennaam beter zou verkopen. Ze werd in Hollywood geboren. Op zeventienjarige leeftijd publiceerde ze haar eerste verhaal. Ze heeft onderzoeken bijgewoond over het Pleistoceen en Holoceen. In 1990 werd ze samen met Jean Auel uitgeroepen tot populairste schrijfster van historische fictie. Cline woont met haar man in Fawnskin, Californië.

Sarabande is de schrijfster van de serie Kinderen van de Dageraad. De boeken gaan meestal over mensen die in prehistorie leven en op reis zijn naar het oosten en nieuwe gebieden ontdekken.

Bibliografie

  • Wolven van de dageraad (1986)
  • Over een zee van ijs (1987)
  • Gang der stormen (1988)
  • Land der verlorenen (1989)
  • Rijk der schaduwen (1990)
  • Het volk van de witte mammoet (1991)
  • Het …Lees verder op Wikipedia