Boek
Nederlands

Het verboden spoor

De indianen-hoofdman en sjamaan wordt door vriend en vijand achtervolgd terwijl hij op het spoor is van zijn Totemdier.
Titel
Het verboden spoor
Auteur
William Sarabande
Taal
Nederlands
Oorspr. titel
The edge of the world
Uitgever
Utrecht: Het Spectrum, 1995
480 p.
ISBN
90-274-4573-7

Besprekingen

Oud is iets dat langer geleden is, het is niet primitiever. Dit om evolutiebioloog Stephen Jay Gould uit de losse pols te citeren. Een van Jean Auels uitgangspunten voor de exemplarische prehistorische fantasyreeks 'De aardkinderen' was dat de mens van 25.000 jaar geleden en de mens van vandaag dezelfde gevoelens kennen: machtswellust, jaloersheid, overlevingsdrang, moe-derliefde, verliefdheid... Maar de prehistorie is in de laatste delen van haar cyclus nog slechts grotendeels decor, een escapis-tische setting waarin een romantisch lied wordt gekweeld. Inleving in dat verre verleden en het creëren van een doorleefde leefwereld met overtuigende karakters, is een zere plek in het genre. Michael Gear en Kathleen O'Neal (o.m. 'De prehistorie van de nieuwe tijd') hebben de eerste Amerikanen vooral nodig om een erg Amerikaanse, hedendaagse les te lezen. Peter Schaap (Het lied van de steen, Het teken van het steppepaard) legt ook graag een en ander met een moderne pedagogische…Lees verder
In een prehistorische stam ontstaat onenigheid tussen de leider en de sjamaan die de mammoeten wil volgen naar een verboden gebied. Als de vrouw van de sjamaan taboes doorbreekt, worden ze gedwongen te vluchten. De stam verzwakt doordat de leider alleen nog denkt aan het verkrijgen van een mannelijke nakomeling en geen oog heeft voor dreiging van buitenaf. Ten slotte wordt de stam aangevallen door een groep menseneters waartegen ze al eerder oorlog hebben gevoerd. Ook deze roman uit de prehistorie gaat over het overleven in de ijstijd. Het volgen van natuurwetten en de verering van de mammoeten staat lijnrecht tegenover stammen die strijden om macht en leiders die uit zijn op persoonlijk gewin. Een boeiend verhaal met echter veel herhalingen van onderwerpen uit de andere delen. Kleine druk.

Over William Sarabande

William Sarabande is het pseudoniem van de Amerikaanse schrijfster Joan Lesley Hamilton Cline. Cline koos een andere naam omdat haar uitgever dacht dat een mannennaam beter zou verkopen. Ze werd in Hollywood geboren. Op zeventienjarige leeftijd publiceerde ze haar eerste verhaal. Ze heeft onderzoeken bijgewoond over het Pleistoceen en Holoceen. In 1990 werd ze samen met Jean Auel uitgeroepen tot populairste schrijfster van historische fictie. Cline woont met haar man in Fawnskin, Californië.

Sarabande is de schrijfster van de serie Kinderen van de Dageraad. De boeken gaan meestal over mensen die in prehistorie leven en op reis zijn naar het oosten en nieuwe gebieden ontdekken.

Bibliografie

  • Wolven van de dageraad (1986)
  • Over een zee van ijs (1987)
  • Gang der stormen (1988)
  • Land der verlorenen (1989)
  • Rijk der schaduwen (1990)
  • Het volk van de witte mammoet (1991)
  • Het …Lees verder op Wikipedia