catalogi/links

Onderwijsinstellingen

Antwerpen hogere zeevaartschool (HZS)

Antwerpen universiteit (UA)

Brugge/Kortrijk hogeschool West-Vlaanderen (howest)

Brugge/Oostende katholieke hogeschool (vives)

Brussel/Gent/Aalst Odisee (HUB en KAHO Sint-Lieven)

Brussel Sint Lukas (LUCA)

Brussel vrije universiteit(VUB)

Gent Artevelde hogeschool

Gent hogeschool (HoGent)

Gent universiteit

Hasselt universiteit

Haute École Galilée

Kortrijk katholieke hogeschool Zuid-West-Vlaanderen campus Kortrijk (vives)

Kortrijk universiteit (KULAK)

Leuven Lemmensinstituut (LUCA)

Leuven universiteit (KUL)

Overige bibliotheken

Overzicht van alle catalogi van LIBISnet via Limo

Abraham (catalogus van Belgische kranten)

Antilope (tijdschriften in Belgische wetenschappelijke bibliotheken)

De Bron Pastoraal centrum Harelbeke

Erfgoed Brugge

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Antwerpen

Federale Overheidsdiensten België

Flandrica.be (samenwerkingsverband erfgoedbibliotheken)

Gentse wetenschappelijke bibliotheken

Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)

Koninklijke Bibliotheek van Nederland

Kunstenpunt (v.h. Vlaams Theater Instituut)

Provinciale erfgoedbibliotheek Westflandrica  (geschiedenis van West-Vlaanderen en West-Vlaamse gemeenten)

Union Music Catalogue (bibliotheken van het hoger muziekonderwijs)

Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed