Lijsterlezing Anne Provoost

Het Lijsternest  (Streuvelshuis en schrijversresidentie) en de bibliotheken van Anzegem en Avelgem slaan de handen in elkaar om enkele boeiende lezingen aan te bieden. Dit onder de noemer Lijsterlezingen.

Anne Provoost komt praten over haar boek in wording ‘Kinderen van de IJzer’. De schrijfster voelde zich aangesproken door het verhaal van de grootscheepse actie die de Belgische overheid organiseerde voor de kinderen uit de frontstreek: de evacuatie naar buitenlandse kolonies. Ze vernam het verhaal van haar grootmoeder, Anna Vandewalle, zelf een koloniekind, die gedurende de oorlogsjaren en langer (1915-1919) in een kolonie in hartje Parijs verbleef. 

Cover Kinderen van de Ijzer

De schrijfster reconstrueert deze periode op basis van de mondelinge getuigenissen en op basis van de opzoekingen die zij deed o.a. in de Parijse kloosters. Ze stoffeert haar verhaal met tientallen foto’s. Ze achterhaalde hoe deze kinderen de oorlogsjaren overleefden weggerukt uit hun ouderlijke nest.  Ze maakt een reconstructie van een gebeuren dat veel families in de Westhoek heeft geraakt. Tenslotte ging het om meer dan tienduizend kinderen. Via haar lezingen maakt ze het geheugen van betrokken toehoorders wakker, en luistert ze naar hun verhalen. 

“Heel wat mensen vertrouwden me doodgezwegen verhalen toe. Doordat ik zelf vertel wat ik weet, komen ook bij hen verhalen boven.” 

Tijdens de lezing zijn de toehoorders getuige van een omgekeerd proces bij het schrijven. Het product is nog niet afgewerkt, maar de luisteraars krijgen inkijk in de creatieve verwerking van een niet-fictief verhaal. 

 

ANNE PROVOOST schrijft romans, essays, gedichten en korte verhalen. Ze is lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Zij won met haar werk de Gouden Uil, de LIBRIS Woutertje Pieterseprijs, twee keer een Zilveren Griffel, twee keer de Gouden Zoen.... Haar roman Vallen werd verfilmd. Voor In de zon kijken kreeg ze de driejaarlijkse Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap, dat is de voormalige Staatsprijs voor Literatuur. Haar werk is in twintig talen vertaald. 

Inschrijvingsformulier
Voor welke Lijsterlezing(en) wil je inschrijven?
Door het verzenden van dit formulier geef ik toestemming om bovenstaande gegevens te verwerken voor het doel van het formulier.