Als verantwoordelijke voor de leesclub kan je gratis een groepsbibliotheekpas aanvragen. De bibliotheek zorgt voor maximum tien exemplaren van het te lezen boek.