Als leerkracht kan je in de bibliotheek genieten van een dienstverlening op maat. Je kan een groepsbibliotheekpas aanvragen, een bibliotheekrondleiding aangepast aan het niveau van je leerlingen of bezoeken om klassikaal boeken te ontlenen.

 

Als leerkracht of student-leerkracht wil je boeken gebruiken in de klas. Al snel overschrijd je hiermee de 10 boeken die je individueel mag ontlenen. Het is mogelijk een groepsbibliotheekpas aan te vragen op basis van de lerarenkaart of studentenkaart.  Hiermee kunnen per uitleentermijn 150 jeugdboeken voor gebruik in de klas uitgeleend worden (jeugdboeken, jeugdstrips, jeugdtijdschriften).

Elke klas van de onderwijsinstellingen van Avelgem en Spiere-Helkijn krijgt bij het begin van het schooljaar een gratis groepsbibliotheekpas. Deze bibliotheekpas vervalt op het einde van het schooljaar. De schooldirectie bepaalt de verantwoordelijke houder per klas.

Wie een groep begeleidt, en vanuit die functie extra materialen wil ontlenen, kan eveneens een groepsbibliotheekpas aanvragen. Het is dan mogelijk extra materialen uit de jeugd- of volwassenenafdeling te ontlenen. (enkel gedrukte materialen)

Naast een verplichte persoonlijke bibliotheekpas, wordt een bibliotheekpas voor professioneel gebruik gegeven. De school behoort tot het werkgebied van de bibliotheek, je bent trouwe bibliotheekgebruiker in Avelgem of je bent woonachting in het werkgebied van de bibliotheek.

 

De aanvraag geldt telkens voor één schooljaar (22 augustus tot en met 30 juni) en wordt elk schooljaar hernieuwd. Alle boeken worden vóór 30 juni terug ingeleverd. Materialen die beschadigd of zoek raken, moeten vergoed worden.

 

Om de drie tot vier weken kan je als leerkracht met je leerlingen klassikaal boeken ontlenen. Hiervoor kan telefonisch een afspraak gemaakt worden op het nummer 056 653040.

Vraag hier je groepsbibliotheekpas aan.